Zastúpenie a partneri

Spoločnosť NUVIA s.r.o. je výhradným distribútorom nižšie uvedených spoločností pre Českú a Slovenskú republiku.

ORTEC
Popredný výrobca v oblasti navrhovania a výroby detektorov ionizujúceho žiarenia, jadrového vybavenia, analytického softvéru   a integrovaných systémov.

Kontaktná osoba: Josef Černý, josef.cerny@nuvia.com, tel.: +421 902 602 345
www: www.ortec-online.com

 
Thermo Fisher Scientific
Líder vo vývoji prístrojov pre detekciu a lokalizáciu ionizujúceho žiarenia. Pokrýva oblasť osobnej dozimetrie (elektronickej aj termoluminiscenčnej dozimetrie, monitorovanie kontaminácie osôb), ponúka širokú škálu ručných detektorov (meranie dávkových príkonov, plošnej kontaminácie), pre priemyselné odvetvie vyrába monitory kontaminácie predmetov, detektory pre zistenie radiácie v uzavretých priestoroch, portálové brány atď.

Kontaktná osoba: Josef Černý, josef.cerny@nuvia.com, tel.: +421 902 602 345
www: www.thermofisher.com/cz/en/home/industrial/radiation-detection-measurement.html

 
GBS Elektronik GmbH
Kompletné a špeciálne riešenie v oblasti jadrovej meracej techniky a vysokonapäťovej pulznej technológie. Vývoj a výroba elektronických zariadení a systémov podľa špecifikácie zákazníkov.

Kontaktná osoba: Jiří Kolář, jiri.kolar@nuvia.com, tel.: +420 731 400 018
www: www.gbs-elektronik.de/en/home.php?lang=EN

 
LabLogic
Výrobca prístrojového vybavenia a softvéru pre prírodné vedy, PET/nukleárnu medicínu a radiačnú bezpečnosť.             Špecializuje sa na detekciu a meranie rádioaktivity.

Kontaktná osoba: Kateřina Lusková, katerina.luskova@nuvia.com, tel.: +420 725 261 036
www: www.lablogic.com

 
NUVIA Dynamics
Vývoj a výroba prístrojov pre oblasť leteckých a pozemných geofyzikálnych a radiačných prieskumov. Ponúka komplexné  riešenie v oblasti leteckého, mobilného a terénneho monitorovania radiácie, gamaspektrometrie a geofyzikálnych dát.

Kontaktná osoba: Jiří Kolář, jiri.kolar@nuvia.com, tel.: +420 731 400 018
www: www.nuvia-dynamics.com

 
NUVIA Instruments
Vývoj a výroba meracích prístrojov pre nukleárnu medicínu, PET centrá, rádiofarmáciu a rádioterapiu. Na mieru šité, alebo štandardé riešenie v oblasti radiačnej ochrany, bezpečnosti a ochrany obyvateľstva.

Kontaktná osoba: Josef Černý, josef.cerny@nuvia.com, tel.: +421 902 602 345
www: www.nuvia-instruments.de

 
NUVIATech Protection
Vysoké odborné znalosti a profesionálne riešenia  v oblastiach protipožiarnej  ochrany objektov a technologických zariadení. Špecifické produkty a služby bez ohľadu  na riziká jako sú požiar, záplavy, zemetrasenie, ionizujúce žiarenie  a pod. Diagnostické služby, charakterizácia rizík, monitoring  prostredia a špecializovaný systém udržby zariadení.
 
Kontaktná osoba: Josef Černy, josef.cerny@nuvia.com, tel. +421 902 602 345
www: www.nuviatech-protection.com