Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Produkty

Všetky produkty sú vyrábané ako zákaznícke riešenia a je možné ich modifikovať podľa konkrétnych požiadaviek zadávateľa.

Scintilační neutronové detektory

NuDET NEUTRON - vysoce účinné neutronové detektory bez 3He.

čítať viac

Diagnostické zařízení pro zkoušení těžních strojů

Diagnostické zařízení (měřicí kufr) slouží pro sběr, archivaci, vyhodnocování a zobrazování časových průběhů fyzikálních a elektrických veličin při provozu a zkouškách těžních zařízení.

čítať viac

Inteligentné gama sondy

Inteligentní gama sondy s velkým měřicím rozsahem.

čítať viac

Scintilačné detektory

Unikátní výroba detektorů s mnohaletou tradicí a dynamickým odbytem na domácím a zahraničním trhu.

čítať viac

Radiačné monitorovacie stanice

Přenosná monitorovací stanice dávkového příkonu se satelitním nebo GPRS přenosem.

čítať viac

Radiačný portálový monitor

Systém pro sledování radiace uvnitř vozidel.

čítať viac

Rádiometrický vzorkovač vzdušniny

Velkoobjemový vzorkovač vzdušniny s automatickou regulací nastaveného průtoku.

čítať viac

Monitor plynných výpustí

Zařízení pro gamaspektrometrické měření aktivity vzácných plynů ve výpustech z jaderných elektráren.

čítať viac

Monitor netesností

Monitor detekce netěsnosti parogenerátoru pomocí měření aktivity N16 a vzácných plynů.

čítať viac

Monitor chladiva primárneho okruhu

Monitor určený ke sledování a vyhodnocování spektrometrického profilu primárního chladiva v jaderných elektrárnách.

čítať viac

Rádiometrický analyzátor prúdiacej tekutiny

MKP je radiometrický analyzátor umožňující sledovat buď aktivitu, nebo okamžité hodnoty měrné hustoty libovolné směsi proudící měřenou potrubní trasou.

čítať viac

Automatický menič vzorkov

Pokročilý automatický měnič vzorků pro gamaspektrometrii.

čítať viac

Výdajník kvapalných látok

Zařízení je určeno pro skladování a následný automatický výdej kapalných látek v obchodním balení (kanystru) s identifikací obsahu pomocí štítku s čárovým kódem.

čítať viac

Automatický systém merania odpadov

Plně automatický systém pro měření radioaktivního obsahu odpadů (detekce nízkých aktivit) založený na čtyřech HPGe detektorech a stínicích blocích NUVIA.

čítať viac

Systém merania odpadov GAMS04

Plně automatický systém pro měření radioaktivního obsahu odpadů (detekce nízkých aktivit) založený na třech HPGe detektorech.

čítať viac

Systém merania odpadov GAMS03

Plně automatický systém pro měření radioaktivního obsahu odpadů založený na HPGe detektoru.

čítať viac

Systém merania odpadov GAMS02

Semi-mobilní gamaspektrometrický měřicí systém založený na HPGe detektoru.

čítať viac

Tienenie radiácie

NUVIA nabízí řešení pro stínění všech známých druhů záření.

čítať viac

Mobilné laboratórium

Změnou vybavení může být laboratoř využita pro radiační, chemická, biologická nebo nukleární měření v rámci CBRN ochrany.

čítať viac

Laboratorne vybavenie a príslušenstvo

Digestoře, bezpečnostní kabinety, laminární boxy a kompletní nábytkové vybavení laboratoří.

čítať viac

Gamaspektrometrický softvér GamWin

Software pro gamaspektrometrickou analýzu.

čítať viac

Prezentačný a vizualizačný IS Prospectus

Systém NuSOFT PROSPECTUS slouží k přehrávání široké škály multimediálních souborů a prezentací na neomezeném počtu zobrazovacích panelů.

čítať viac

Databázové systémy

Vývoj databázových systémov na zakázku pre rôzne typy prevádzok.

čítať viac

IS pre nakladanie s rádioaktívnymi materiálmi

Komplexní řešení pro nakládání s radioaktivními odpady, jaderným palivem a jinými radioaktivními materiály.

čítať viac

SW pre zber dát a vizualizáciu

Aplikace sloužící jako nástroj pro shromažďování, vyhodnocování a zveřejňování dat radiačních monitorovacích stanic nebo radiačních monitorovacích systémů budov.

čítať viac

Softvér hodnotenia procesov

Zákaznická řešení softwarů pro projektový management a hodnocení procesů.

čítať viac

Informačné systémy laboratornych procesov

Informační systémy NuSOFT CLARA a NuSOFT CHEMLAB jsou systémy typu LIMS pro chemické, radiochemické a radiometrické laboratoře, které slouží k pokrytí všech procesů implementovaných v těchto laboratořích.

čítať viac