Oblasti

Sme inžiniersko-dodávateľská spoločnosť zaisťujúca komplexné dodávky a služby pre zákazníkov v Slovenskckej republike. Ponúkame komplexné riešenia, vysokú profesionalitu služieb a zaistenie trvalej systémovej aj odbornej podpory.

Inžinierske projekty

Našimi prioritami sú čo najpresnejšia analýza predstáv a potrieb zákazníka a dodržanie všetkých kvalitativnych požiadavkov súčasnej priemyslovej výroby a prevádzkovateľov jadrových zdrojov. Projekty riadime v súlade so štandardom projektového riadenia PRINCE2.

čítať viac

Jadrová energetika

Dlhodobé skúsenosti, znalosti a kvalita v špecializovaných službách poskytovaných prevádzkovateľom jadrových zariadení. Vývoj a výroba jedinečných zariadení a aplikácií.

čítať viac

Priemyselná automatizácia

Konštrukcia, výroba inštalácia a servis zakázkových systémov priemyselnej automatizácie založených na špičkových komponentoch montážnej techniky, pneumatiky a riadiacich systémoch zameraných najmä na automobilový priemysel.

čítať viac

Radiačná ochrana a monitoring

Špecializované služby v oblasti radiačnej ochrany a merania ionizujúceho žiarenia.

čítať viac

Laboratórne technológie

Ponuka laboratórií, kancelárií a špecializovaných učební na kľúč.

čítať viac