Kontakty

Kontaktné informácie o spoločnosti.

NUVIA s.r.o.

BC AQUAPOLIS
 • Piešťanská 8188/3
 • 917 01 Trnava
 • Slovenská republika
 • E-mail: info@nuvia.sk
 • Telefón: +421 335 505 885
 • Fax: +421 335 505 887
 •  

 • Zápis do OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka 24552/T
 • IČO:    45 004 790
 • IČ DPH:    SK2022907964
 • Bankové spojenie:    ČSOB, Hlavná 14, 917 01, Trnava, Slovenská republika
 • Číslo účtu: 4009074290/7500
 • IBAN: SK63 7500 0000 0040 0907 4290
 • SWIFT CODE: CEKOSKBX
 • Systém kvality: ISO 9001, ISO 14001,OHSAS 18001
Riaditeľ spoločnosti Ing. Stanislav Palík
  e-mail: stanislav.palik@nuvia.com
  tel: +421 911 488 032
   
Vedúci servisu
a realizácie
Josef Černý
e-mail: josef.cerny@nuvia.com
tel: +421 902 602 345