Facebook LinkedIn YouTube

NUVIA zasvěcuje studenty do tajů osobní dozimetrie

21.11.2019

Pravidelné laboratorní cvičení pro studenty KDAIZ.