Facebook LinkedIn YouTube

ENVINET partnerem 34. dnů radiační ochrany

29.11.2012

Společnost ENVINET se již tradičně podílela na podpoře Dnů radiační ochrany, které se letos konaly v Třeboni. Účast zástupců společnosti na konferenci byla velice aktivní.