Facebook LinkedIn YouTube

Zastoupení a partneři

Společnost NUVIA a.s. je distributorem a partnerem níže uvedených společností pro Českou a Slovenskou republiku.

ORTEC
Přední výrobce v oblasti navrhování a výroby detektorů ionizujícího záření, jaderného vybavení, analytického softwaru                   a integrovaných systémů.

Kontaktní osoba: Milan Pelc, milan.pelc@nuvia.com, tel.: +420 725 261 043
www: www.ortec-online.com

 
Thermo Fisher Scientific
Lídr ve vývoji přístrojů pro detekci a lokalizaci ionizujícího záření. Pokrývá oblasti osobní dozimetrie (elektronické                 i termoluminiscenční dozimetrie, monitorování kontaminace osob), nabízí širokou škálu ručních detektorů (měření dávkových příkonů, plošné kontaminace), pro průmyslové odvětví vyrábí monitory kontaminace předmětů, detektory       pro zjištění radiace v uzavřených prostorách, portálové brány atd.

Kontaktní osoba: Kateřina Lusková, katerina.luskova@nuvia.com, tel.: +420 725 261 036
www: www.thermofisher.com/cz/en/home/industrial/radiation-detection-measurement.html

 
GBS Elektronik GmbH
Kompletní a speciální řešení v oblasti jaderné měřicí techniky a vysokonapěťové pulzní technologie. Vývoj a výroba elektronických zařízení a systémů podle specifikací zákazníků.

Kontaktní osoba: Jiří Kolář, jiri.kolar@nuvia.com, tel.: +420 731 400 018
www: www.gbs-elektronik.de/en/home.php?lang=EN

 
LabLogic
Výrobce přístrojového vybavení a softwaru pro přírodní vědy, PET/nukleární medicínu a radiační bezpečnost.                      Specializuje se na detekci a měření radioaktivity.

Kontaktní osoba: Jiří Vávra, jiri.vavra@nuvia.com, tel.: +420 731 400 015
www: www.lablogic.com

 
NUVIA Dynamics
Vývoj a výroba přístrojů pro oblast leteckých a pozemních geofyzikálních a radiačních průzkumů. Nabízí komplexní řešení            v oblasti leteckého, mobilního a terénního monitorování radiace, gamaspektrometrie a geofyzikálních dat.

Kontaktní osoba: Jiří Vávra, jiri.vavra@nuvia.com, tel.: +420 731 400 015
www: www.nuvia-dynamics.com

 
NUVIA Instruments
Vývoj a výroba měřicích přístrojů pro nukleární medicínu, PET centra, radiofarmacii a radioterapii. Na míru šitá nebo                         standardní řešení v oblasti radiační ochrany, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Kontaktní osoba: Jiří Kolář, jiri.kolar@nuvia.com,  tel.:  +420 731 400 018
www: www.nuvia-instruments.de

 
NUVIATech Protection
Špičková řešení protipožární ochrany a odborné znalosti v ochraně objektů a zařízení. Specifické produkty a služby bez ohledu na riziko: požár, povodně, zemětřesení nebo radiologická rizika. Diagnostické služby, charakteristika rizik, monitorování a specializované údržby.
 
Kontaktní osoba: Ladislav Brodský, ladislav.brodsky@nuvia.com, tel. +420 724 461 045
www: www.nuviatech-protection.com