Facebook LinkedIn YouTube

Společenská odpovědnost

Hodnoty společenské odpovědnosti jsou přirozenou a důležitou součástí naší strategie a firemní kultury. V našem podnikání a každodenním působení zohledňujeme sociální a environmentální aspekty.
 
  • pomáháme sociálně zaměřeným organizacím nejen v Třebíčském regionu
  • podílíme se na lokálních charitativních projektech
  • účastníme se sportovních akcí s charitativním přesahem
  • základním školám v Třebíči každoročně přispíváme na vzdělávací pomůcky
  • podporujeme projekty vzdělávání mládeže, dlouhodobě spolupracujeme se středními školami v Třebíči
  • podporujeme vysokoškolské studentské aktivity při studiu i využívání volného času
  • u vlastních zaměstnanců dbáme na kvalitní pracovní prostředí, nabízíme možnost karierního růstu a pomoc při vyvažování pracovních povinností a rodinného života
  • otázka ochrany životního prostředí a environmentální akceptovatelnost našich činností a finálních produktů patří mezi priority společnosti.

Pomáháme sociálně a zdravotně znevýhodněným osobám