Facebook LinkedIn YouTube

Charakterizace odpadů

Komplexní služby v oboru charakterizace a uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí.

Poskytované služby:

  • Metodiky nakládání s RA odpadem
  • Třídění a příprava RA odpadů před charakterizací
  • Zřizování kontrolovaného pásma
  • Vývoj a výroba zařízení pro charakterizaci RA odpadů uložených v různých obalových souborech
  • Automatizace spektrometrických měření a měřicího cyklu
  • Provázanost s lokálními úřady dohlížejícími na plnění předepsané legislativy
  • Dokumentace

Zajišťujeme komplexní službu "nakládání s radioaktivními odpady" pro jejich původce, včetně zajištění HW, SW i kvalifikovaných pracovníků do provozu, kteří mají v oboru bohaté zkušenosti.