Facebook LinkedIn YouTube

Chemie a radiochemie

Zajišťování denní a směnové chemické a radiochemické kontroly primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny a jejích pomocných systémů, včetně analýz radioaktivních koncentrátů a vzorků ZRAO.

Hlavní aktivity:

  • Speciální rozbory radionuklidů a vzácných plynů za účelem správného řízení chemických režimů technologie JE
  • Profylaktická a operativní údržba systému kontinuálních měření chemických parametrů primárního a sekundárního okruhu
  • Pravidelný servis a údržba laboratorních přístrojů a techniky v chemických a radiochemických laboratořích
  • Pravidelná aplikace speciálních algicidních přípravků pro potlačení růstu řas v chladicích věžích
  • Příprava kalibračních, reagenčních a čisticích roztoků pro chemické přístroje a zařízení
  • Dodávky a servis speciální měřicí techniky v oblasti kontinuální a laboratorní chemie
  • Opravy a údržba gamaspektrometrických tras
  • Odběry chemických a radiochemických vzorků