Facebook LinkedIn YouTube

Kontinuální měření chemických parametrů

Vývoj, výroba a instalace plně automatizovaných zařízení pro kontinuální měření chemických parametrů a dávkování chemikálií v technologických procesech.

Využití:

  • Jaderná energetika - monitorování primárního okruhu nebo vodních výpustí v JE
  • Průmyslová výroba
  • Vodní hospodářství
  • Sledování kvality ovzduší

Diagnostika primárního okruhu jaderné elektrárny:

  • Detekce aktivovaných korozních nánosů v potrubí primárního okruhu JE metodou "in situ"
  • Diagnostika těsnosti palivových tyčí
  • Diagnostika těsnosti parogenerátoru