Facebook LinkedIn YouTube

Osobní dozimetrie

Více než 20 let zkušeností s poskytováním dozimetrických služeb pro obory jaderné energetiky, nakládání se zdroji ionizujícího záření a medicíny.

  • Dlouholeté zkušenosti v oboru
  • Kvalitní tým odborníků a zaměstnanců
  • Nepřetržitě pokračujeme ve vývoji metod osobní dozimetrie zavedených v NUVIA Dosimetry (filmová, termoluminiscenční a neutronová dozimetrie) s cílem neustálého zvyšování kvality a přesnosti vyhodnocování dozimetrů
  • Vstřícné jednání - pružně a operativně jsme schopni splnit Vaše podmínky
  • Dobré technické zázemí
  • Zvýhodněná cena služeb, prodloužená doba splatnosti

Tuto činnost pro nás zajišťuje naše dceřiná společnost NUVIA Dosimetry, která splňuje veškeré legislativní náležitosti na:

  • Testování, měření a analýzy
  • Výzkum v oblasti dozimetrie ionizujícího záření
  • Poradenství