Facebook LinkedIn YouTube

Monitorování radiační situace

Více jak 10 let zkušeností s provozováním sítě včasného zjištění v České republice, Chorvatsku nebo Lotyšsku.

Základním systémem, který umožňuje průběžné sledování radiační situace na daném území, je síť včasného zjištění (SVZ), doplněná v okolí jaderných elektráren teledozimetrickými systémy (TDS). Zařízení SVZ a TDS umožňují kontinuální měření PFDE. Měřicí místa SVZ jsou vybavena detekční jednotkou, která je většinou umístěna na volném prostranství s přírodním povrchem v dostatečné vzdálenosti od budov, stromů a podobných útvarů, které by mohly stíněním ovlivňovat kvalitu měření. Čidla (detektory) jsou umístěna na stojanu ve výši 1 metr nad úrovní terénu. Každá detekční jednotka většinou obsahuje dva detektory s různým rozsahem měření veličiny PFDE. Lze tak měřit příkon dávkového ekvivalentu v rozsahu desítek nSv/h až jednotek Sv/h.

Vybraná měřicí místa SVZ jsou navíc vybavena spektrometry pro zjišťování jednotlivých radionuklidů, popř. meteorologickou stanicí.

Naměřené hodnoty jsou automaticky předávány z měřicích míst SVZ do centrální databáze ve zvoleném časovém intervalu. Centrální databáze přijímá informace z dalších měření, jako měření vzdušných aerosolů, laboratorní měření odebraných vzorků nebo havarijní mobilní měření. Naměřená data jsou předávána do dalších lokálních i mezinárodních informačních systémů. 

Činnosti SVZ kromě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost využívají i Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., Český hydrometeorologický ústav a Armáda ČR. Některá měřicí místa SVZ provozovaná Státním úřadem pro jadernou bezpečnost jsou umístěna na vybraných pracovištích Hasičského záchranného sboru ČR.