Facebook LinkedIn YouTube

Nukleární a laboratorní přístroje

Společnost NUVIA a.s. je výhradním zástupcem níže uvedených společností pro Českou a Slovenskou republiku.

  • NUVIA Dynamics (dříve Pico Envirotec) - radiační monitoring a geofyzikální systémy
  • AMETEK – Divize Advanced Measurement Technology, jejímiž členy jsou:
    • ORTEC - spektrometrie IZ
  • Thermo Fisher Scientific (radiometrie a dozimetrie)  - Divize Thermo Scientific, skupina RM&SI (Radiation measurement and Safety Instrumentation). Pod společnost Thermo Scientific patří nyní značky Xetex, Harshaw, ESM, Eberline, Mini Instruments, National Nuclear, NE Technology, Reactor Experiments, Bicron a Siemens Environmental