Facebook LinkedIn YouTube

Služby

NUVIA poskytuje na mezinárodním poli inženýrské služby pro jaderný průmysl, nukleární medicínu a vědu a výzkum.

Zajištění inženýrských dodávek

Řízení velkých investičních projektů, včetně projektů v jaderném průmyslu, v ČR i v zahraničí.

Přečíst více

Charakterizace odpadů

Komplexní služby v oboru charakterizace a uvolňování radioaktivních odpadů do životního prostředí.

Přečíst více

Kontinuální měření chemických parametrů

Vývoj, výroba a instalace plně automatizovaných zařízení pro kontinuální měření chemických parametrů a dávkování chemikálií v technologických procesech.

Přečíst více

Chemie a radiochemie

Zajišťování denní a směnové chemické a radiochemické kontroly primárního a sekundárního okruhu jaderné elektrárny a jejích pomocných systémů, včetně analýz radioaktivních koncentrátů a vzorků ZRAO.

Přečíst více

Hygienické smyčky

Komplexní zajištění služeb spojených s přípravou, výstavbou a provozem hygienických smyček na hranicích kontrolovaného pásma.

Přečíst více

Osobní dozimetrie

Více než 20 let zkušeností s poskytováním dozimetrických služeb pro obory jaderné energetiky, nakládání se zdroji ionizujícího záření a medicíny.

Přečíst více

Monitorování radiační situace

Více jak 10 let zkušeností s provozováním sítě včasného zjištění v České republice, Chorvatsku nebo Lotyšsku.

Přečíst více

Mobilní monitorování radiační situace

Služby pro bezpečnostní a obranné složky pro sledování radiační úrovně ve vybraných oblastech.

Přečíst více

Monitorování budov

Zajišťujeme vysokou úroveň radiační a fyzické ochrany v budovách, zejména pak na hranicích kontrolovaných pásem (KP), tak, aby byla v max. míře v souladu s platnou legislativou. Zabezpečujeme dohled a měření, kontroly procesů probíhajících na hranicích KP, jejich...

Přečíst více

Služby dohlížejícího pracovníka

Poskytujeme služby pro zajištění radiační ochrany osob na pracovištích, které využívají nebo nějakým způsobem nakládají se zdroji ionizujícího záření (dále jen ZIZ). Tyto osoby musí mít odpovídající výcvik v ovládání techniky používané při pracích s těmito ZIZ...

Přečíst více

Laboratorní technologie

Zajišťujeme komplexní dodávky pro všechny typy laboratoří (chemické, radiochemické, radiometrické, metrologické, elektrotechnické, laboratoře školní, zdravotnické, výzkumné atd.).

Přečíst více

Nukleární a laboratorní přístroje

Společnost NUVIA a.s. je výhradním zástupcem níže uvedených společností pro Českou a Slovenskou republiku.

Přečíst více

Výroba průmyslových automatů

Plně automatizované výrobní a měřicí systémy.

Přečíst více

3D projekce

K projekci strojů a zpracování dokumentace skutečného provedení jsou využívány nejmodernější návrhové systémy.

Přečíst více

Vývoj softwarů na zakázku

Zákaznická řešení v oblasti vývoje a implementace specializovaných informačních systémů se zaměřením na jadernou energetiku, průmysl, laboratorní provozy, metrologii, zpracování odpadů a další.

Přečíst více

Opravy radiační monitorovací techniky

Opravy a servis detektorů, analyzátorů a spektrometrických modulů od firem ORTEC, Berthold, Silena, Canberra a dalších.

Přečíst více