Facebook LinkedIn YouTube

Radiochemické laboratoře ÚJF

  • Název projektu: Radiochemické laboratoře ÚJF
  • Objednatel: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež
  • Místo: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Husinec-Řež, objekt č. 231
  • Realizace projektu: 2017

Předmět dodávky:

Dodávka a instalace (včetně příslušné dokumentace a školení) radiochemických
Laboratoří. Dodávka sestávala z následujících položek:

-    PHK – polohorké komory
-    HPLC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie s DAD, radio a MS detektorem
-    Spektrometr záření gama s HPGe detektorem s příslušenstvím
-    Terčové systémy a zakládací zařízení pro pevnolátkové terče
-    Radiochemické digestoře
-    Potrubní pošta
-    Automatizovaný separační systém pro pevnolátkové terče
-    Spektrometr záření alfa s detektory Si s povrchovou bariérou
-    Technické a provozní zázemí
-    Ionizační komory
-    Analytické váhy
-    Stanice pro výrobu čisté vody
-    IT – počítačové stanice a systém zálohování dat
-    Monitoring dávkového příkonu
-    Měřič povrchové kontaminace
-    Ruční sonda dávkového příkonu

NUVIA Healthcare - CRAB2RABBIT