Facebook LinkedIn YouTube

Gama skener pro kontrolu radioaktivního odpadu

  • Název projektu: GAMS02 - Gama skener pro kontrolu RAO
  • Objednatel: KDAIZ, FJFI, ČVUT
  • Místo: Břehová 7, Praha 1
  • Realizace projektu: 2018

Předmět dodávky:

Kompaktní systém gama skener NuWM GAMS02 se skládá ze dvou částí. Měřicí části, kde je umístěna detekční jednotka (detektor HPGe (ORTEC) s 60% účinností) a točny, kde je umístěn sud s radioaktivním materiálem, který se otáčí po předem zvolených intervalech. NuWM GAMS02 je určen pro měření vysoce radioaktivního odpadu uloženého v sudech. Objem sudů je volitelný od 20 do 200litrů. V tomto projektu zákazník zvolil 2 velikosti sudu – 60l a 120l. Naměřené hodnoty slouží k identifikaci radionuklidů v měřeném materiálu. Testovací system NuWM GAMS02 je vyroben podle bezpečnostních předpisů a norem jaderného průmyslu.