Facebook LinkedIn YouTube

Monitorování biofoulingu na TVD 2 a 3

  • Název zakázky: B549 Monitorování biofoulingu na TVD 2 a 3
  • Objednatel: ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
  • Místo realizace: JE Temelín
  • Koncový zákazník: ČEZ ENERGOSERVIS spol s r.o.
  • Realizace projektu: 1/2016 – 12/2016

Předmět dodávky:
Dodávka a instalace zařízení umožňující sledování trendu nárůstu biologického znečištění (oživení) uvnitř chladících systémů a dle zjištění optimalizovat proces dávkování chemikálií do chladících okruhů:
-    instalace 2 ks sond BIOGEORGE
-    demontáž a zpětná instalace stávající sondy BIOGORGE
-    včetně provední všech kontrolních zkoušek, kalibračních testů