Facebook LinkedIn YouTube

Montáž a instalace radiačně odolných průzorů

  • Název projektu: SUSEN – Montáž a instalace radiačně odolných průzorů
  • Objednatel: Centrum výzkumu Řez, a.s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
  • Místo realizace: Centrum výzkumu Řez, a.s., Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec
  • Doba realizace: 5/2014 – 7/2015

Předmět dodávky (popis):

Předmětem zakázky je dodávka a montáž radiačně odolných průzorů pro horké a polohorké komory v budově ÚJV Řež. Průzory umožní pracovníkům přímé pozorování vnitřního prostoru v horkých i polohorkých komorách a zajistí stínění proti ionizujícímu záření. Základem dodávky je výroba stínících olovnatých skel, rámů z nerezové oceli včetně ochranných brýlí. Součástí je dále i vypracování způsobu upevnění průzorů do stínících systémů horkých i polohorkých komor včetně testování.

Projekt zahrnoval dva typy odolných průzorů:

- pro biologické stínění s tloušťkou stěny 300 mm a 500 mm.

Odolné průzory se skládají z těchto částí:

- sada ocelových rámů, sada ocelových rámů s připevněnými olověnými skleněnými tabulemi, přední rám, okno a ocelové bloky.

Každý rám ze strany obsluhy je opatřen dvěma dutinami pro umístění silikagelových paketů. Silikagel absorbuje vlhkost z vnitřního prostoru mezi rámy s tabulí skla, čímž se zabrání kondenzaci a zamlžení skleněných tabulí. Sklo je chráněno olověnou výplní proti rozbití a poškrábání. Průzory jsou zcela hermeticky uzavřené, čímž se zabrání možnému průniku vnější vlhkosti do vnitřního prostoru oken. Všechny části odolných průzorů mají povrchovou antikorozní úpravu a je tedy snadné je dekontaminovat.