Facebook LinkedIn YouTube

Automatický měnič vzorků pro spektrometrii záření gama

  • Název projektu: Automatický měnič vzorků pro spektrometrii záření gama
  • Objednatel: ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Břehová 7, 115 19 Praha 1
  • Místo instalace: ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra jaderné chemie, Břehová 7, 115 19 Praha 1
  • Koncový zákazník: ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra jaderné chemie, Břehová 7, 115 19 Praha 1
  • Doba realizace: 9/2015 – 12/2015

Předmět dodávky:

NuLAB ASC100 - automatický měnič vzorků pro analýzy pomocí spektrometrie záření gama s vysokým rozlišením v modifikované verzi s 50 mm Pb stíněním a vzorkovnicí pro 32 vzorků. Systém provádí automatické měření vzorků dle předem nadefinovaných parametrů (doba měření, počet a pořadí vzorků, geometrie měření …). Součástí systému je tříosý manipulátor s kleštinou pro jeden průměr vzorku nádoby 95 – 100 mm a tři základní objemy 250, 500 a 750ml lišící se pouze výškou, nadstavbový SW ASCControl a gama-spektrometrický SW GamWIN.