Facebook LinkedIn YouTube

Monitor kontaminace prádla pro ATL CEA Marcoule

  • Projekt: Monitor kontaminace prádla pro ATL CEA Marcoule
  • Zadavatel: NUVIA Process
  • Realizace projektu: 04/2016

Popis dodávky:

Vývoj zařízení na měření kontaminace určeného pro novou prádelnu budovanou v areálu zařízení CEA Marcoule.