Facebook LinkedIn YouTube

Radiační portálové monitory pro KACST

  • Název projektu: Dodávka a instalace RPM (Radiation Portal Monitors) pro KACST
  • Investor: King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Rijád, Saúdská Arábie 
  • Místo instalace: Rijád, Saúdská Arábie
  • Pozice: hlavní dodavatel
  • Doba realizace: 09/2013– 10/2014

Předmět dodávky:

Vývoj, výroba a dodávka (včetně instalace na místě) radiačních portálových monitorů k monitorování projíždějících vozidel (dva vjezdy/výjezdy do/z areálu KACST). Detekčním prvkem je velkoobjemový plastický scintilační detektor o objemu 25l zapouzdřený v kovovém obalu s přední hliníkovou stěnou pro snížení absorbce záření. Zadní strana detektoru je stíněná olověnými deskami 10 mm pro snížení pozadí a zlepšení detekčního limitu.
K detektoru, resp. jeho fotonásobiči (PMT), je připojen předzesilovač s integrovaným zdrojem HV (výrobek PMTSC-HV HWH019). Signál je veden koaxiálním kabelem do detekční jednotky - analyzátor SCA (výrobek SCA4 HSH087). Analyzátor je umístěn v rozvaděči spolu s další elektronikou (PLC, embedded PC, zdroj). Součástí detekčního rámu je čidlo pro detekci přítomnosti vozidla. Systém ovládá i připojené semafory a výstražné prvky (zvukové a světelné alarmy), které se aktivují při detekci radioaktivního zdroje.

Pokud neprobíhá měření (není detekována přítomnost vozidla), systém si automaticky aktualizuje hodnotu radiačního pozadí.

Součástí systému jsou rovněž IP kamery se záznamem na disk PC.  Měření probíhá autonomně pomocí měřicího SW instalovaným na PC. Pro operátory je k dispozici aplikace zobrazující aktuální stav portálů a aplikace pro zobrazení historie měření (informace o měření vozidel se ukládá do databáze).

Hlavní vjezd/výjezd do areálu KACST
2 jízdní pruhy směrem dovnitř - vjezd.
2 jízdní pruhy směrem ven - výjezd.
Celkem 4 detekční jednotky instalované ve vertikální pozici vedle vozovky + rozvaděč s elektronikou.
Tunel (vrátnice mezi pracovní částí KACST a jeho obytnou zónou)
1 jízdní pruh směrem dovnitř - vjezd.
1 jízdní pruh směrem ven - výjezd.
Celkem 4 detekční jednotky - 2 instalované vertikálně vedle vozovky, 2 horizontálně pod stropem tunelu.