Facebook LinkedIn YouTube

Zlepšení systému charakterizace radioaktivních odpadů a Postupy a metodika uvolňování materiálů od regulační kontroly

  • Název zakázky: „Zlepšení systému charakterizace radioaktivních odpadů na provozovaných ukrajinských jaderných elektrárnách" a "Postupy a metodika uvolňování materiálů od regulační kontroly"
  • Zadavatel: EU zastoupená Evropskou komisí jménem a pro účely vlády Ukrajiny    
  • Koncový zákazník: - SP „NAEK „Energoatom“ a provozované jim jaderné elektrárny
        - SSP „Černobylská JE“ – specializovaný statní podnik „Černobylská jaderná elektrárna“  
  • Místo: Ukrajina    
  • Doba realizace: 04/2014 – 12/2017

Předmět dodávky:

Analýza existujících toků odpadů a definování potřeb charakterizace odpadů z JE (zejména těžko měřitelných radionuklidů);

Vytvoření metodiky pro stanovení korelace mezi radionuklidy-markéry a těžko měřitelnými radionuklidy;

Vypracování metodiky a postupů schválených regulačními orgány pro použití v jaderných elektrárnách;

Analýza mezinárodních norem a nejlepší praxe a vypracování doporučení týkajících se metodiky a postupů uvolňování odpadů;

Vývoj metodiky uvolňování odpadů pro použití v jaderných elektrárnách a jiných relevantních organizacích Ukrajiny;

Vypracování postupů uvolňování odpadů pro použití v Černobylské JE;

Vypracování technické specifikace zařízení pro uvolňování materiálů od regulační kontroly v Černobylské JE;

Zaškolení odborníků koncových zákazníků a rozšíření výsledků (závěrečná zpráva a workshop).