Facebook LinkedIn YouTube

Rekonstrukce radiační monitorovací sítě pro úřad radiační ochrany Lotyšska

Součástí dodávky je software NuSOFT RAMON.

  • Zadavatel: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, State environmental service radiation safety centre,     Valsts Vides Dienests, Radiácijas Drošibas centrs, Rupniecibas iela 23, Riga, Lotyšsko
  • Místo: Lotyšsko
  • Název projektu: Rekonstrukce radiační monitorovací sítě pro úřad radiační ochrany Lotyšska
  • Doba realizace od – do: 2013 – 2014

Předmět dodávky (popis):

Součástí dodávky je software NuSOFT RAMON určený pro sběr, vyhodnocování a prezentaci komplexních monitorovaných radiační údajů ze státního území, zejména ze složek radiační monitorovací sítě. Tento software sbírá data ze všech zdrojů do jediné centrální databáze. Vyhodnocování, ověřování a zveřejňování všech posbíraných údajů se provádí v centrální části aplikace. Data využívající zpráv z Geografického informačního systému (GIS) jsou prezentována pomocí webové aplikace ve formě tabulek, grafů a map.

Údaje shromážděné v systému lze rozdělit do několika skupin podle sledovaných položek (vnější ozáření, životní prostředí, monitorování potravin, vnitřní ozáření, meteorologické informace atd.) a jsou prezentovány na webových stránkách.
Software NuSOFT RAMON se stala jedním z pilířů kvality monitorování radiační situace státu.

Rozsah dodávky:

  • Vývoj, dodávka a implementace informačního systému.
  • IS kontinuální údržba, vývoj a upgrade.
  • Dodávka zařízení (detektory, spektrometry, dávkový ekvivalent měřících systémů a jiná zařízení pro monitorování radiační sítě na 21 měřicích stanicích RAMS02
  • Kalibrace zařízení.
  • 2 monitorovací stanice RAMS02 (úprava vody)
  • 1 monitor aerosolu v ovzduší air                                        

Technická podpora a servis celostátní radiační monitorovací sítě a systému včasného varování (podle časového harmonogramuNUVIA a.s. pravidelně navštěvuje všechny monitorovací stanice, kontroluje jejich činnost, poskytuje podporu a údržbu zařízení včetně jejich oprav).