Facebook LinkedIn YouTube

Dodávka technologie vymíracích jímek pro FN Brno

  • Zákazník: METROSTAV a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
  • Místo realizace: Fakultní nemocnice Brno
  • Název zakázky: FN-Brno – Přístavba pracoviště PET/MR k budově Q
  • Realizace: 11/2015-02/2016

 

Předmět dodávky (popis):

Kompletní dodávka (na klíč) technologie vymíracích jímek pro zajištění monitorování, dočasného zadržování (skladování) a řízeného vypouštění radioaktivně kontaminovaných odpadních vod do veřejné kanalizace mající vliv na radiační bezpečnost a radiační ochranu v novém pracovišti PET ME v přístavbě budovy Q.