Facebook LinkedIn YouTube

Dodávka interiérového vybavení do rekonstruovaných laboratoří - 2015

  • Investor: VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze       
  • Místo dodávky: VŠCHT, Technická 5, Praha 6 - Dejvice
  • Název: "Dodávka a montáž interiérového vybavení" na stavbě: „Dodávka interiérového vybavení do rekonstruovaných laboratoří - 2015“
  • Pozice: Subdodavatel
  • Doba realizace: 2015

Druh dodávky:

Předmětem realizace byla dodávka a instalace laboratorního vybavení do nově zrekonstruovaných laboratoří. Dodávka zahrnovala laboratorní, mycí, pracovní a váhové stoly, vysoké skříně, nástěnné skříňky, pojízdné kontejnery, laboratorní digestoře, bezpečnostní skříň na hořlaviny, laboratorní a pracovní židle.