Facebook LinkedIn YouTube

Dodávka zařízení pro detekci záření pro jihovýchodní Asii

  • Název projektu: Dodávka zařízení pro detekci záření pro jihovýchodní Asii - LOT 3 (EuropeAid/133024/C/SUP/Multi)
  • Objednatel: Evropská unie zastoupená Evropskou komisí
  • Místo realizace: Kambodža, Lao PDR, Filipíny, Thajsko
  • Realizace: 2012 – 2015  
     

Předmět dodávky:

Předmětem smlouvy je dodávka, vykládka, instalace, uvedení do provozu, údržba, pozáruční servis následující dodávky:

10 přenosných detektorů Germanium Gamma s vysokou čistotou (HPGe) Ortec Detective - EX - 100T elektricky chlazený včetně GPS DETEX GP s přidruženým hardwarovým a softwarem (včetně potřebného notebooku a tiskárny) pro identifikaci zachyceného materiálu na místě nebo ve specializované laboratoři.

Místo přijetí dodávek bylo následující:

Pro Kambodžu: Výbor pro národní terorismus

Pro Lao PDR: Oddělení biotechnologických a ekologických ústavů - Ministerstvo vědy a techniky

Pro Filipíny: Filipínský institut jaderného výzkumu

Pro Thajsko: Úřad atomů pro mír


Pro všechny položky byl zahrnut matematický model kalibrace efektivity aplikací EffMaker Software, softwaru GamWin a softwaru Maestro.