Facebook LinkedIn YouTube

Diagnostické zařízení pro zkoušení těžních strojů

Diagnostické zařízení (měřící kufr) slouží pro sběr, archivaci, vyhodnocování, zobrazování časových průběhů fyzikálních a elektrických veličin při provozu a zkouškách těžních zařízení.

Ovládání diagnostického zařízení je zajištěno prostřednictvím nadstavbové SW aplikace na PC. Sběr dat za pomocí externích čidel realizuje měřící kufr, který je s PC spojen přes rozhraní LAN (Ethernet). Externí čidla jsou uloženy ve třech kufrech pro jednoduší přepravu a skladování.

Měřené veličiny:

 • Stejnosměrné pohony (kotevní napětí, kotevní proud, budící proud)
 • Střídavé pohony (proud, napětí)
 • Tlak vzduchu (tlakovzdušné brzdy těžního zařízení)
 • Tlak oleje (tlakovzdušné brzdy těžního zařízení)
 • Rychlost (otáčky)
 • Házivost brzdových věnců a disků
 • Beznapěťové binární vstupy

Vlastnosti zařízení:

 • Napájení: 230VAC / 50Hz
 • Rozměry měřícího kufru: 555 x 428 x 211 mm
 • Provozní teplota: -5°C až 50°C
 • Komunikační rozhraní pro připojení PC: LAN (Ethernet)
 • Vybrané vlastnosti:
 • Odolné provedení kufru (prach, vlhkost)
 • Připojování externích čidel pomocí konektorů
 • Možnost dodat software dle požadavků zákazníka