Facebook LinkedIn YouTube

SIMS - Hmotnostní spektrometr sekundárních iontů

Zakázka byla realizována s cílem dodat, nainstalovat, zprovoznit a úspěšně otestovat Hmotnostní spektrometr sekundárních iontů SIMS 7f.

  • Investor: Centrum výzkumu Řež s.r.o., v rámci projektu Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN)
  • Místo: Hlavní 130, 250 68 Husinec-Řež, Česká republika
  • Doba realizace: 06/2014 – 07/2015

Druh dodávky:

Hmotnostní spektrometr sekundárních iontů SIMS 7f je vysoce citlivý přístroj s vysokým obrazovým rozlišením na chemickou analýzu mikroskopických částic a povrchů pevných látek. Tento přístroj mimo jiné umožňuje měření izotopických poměrů v mikrometrových částicích oxidů uranu a dalších materiálů v environmentálních vzorcích s vysokou přesností, spolehlivostí a rychlostí, včetně automatického vyhledávání a identifikace zájmových mikroskopických částic a u nich následného přesného změření izotopických poměrů.