Facebook LinkedIn YouTube

Automatický systém navržený pro účely zpracování ozářeného vzorku 176Lu v poli neutronů v jaderném reaktoru

  • Zákazník: RadioMedic s.r.o.
  • Doba realizace: 10/2014 – 05/2015

Cílem projektu je dosáhnout co nejvyššího výtěžku radioaktivního 177Lu v předem zvolené chemické formě, měrné a objemové aktivitě pomocí automatického dálkově řízeného systému.

Zařízení Octopus je automatický systém navržený pro účely zpracování ozářeného vzorku 176Lu v poli neutronů v jaderném reaktoru s převažující jadernou reakcí 176Lu(n,γ)177Lu. V rámci projektu byl realizován návrh, design, výroba a testování zařízení.