Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Montážní linka Bentley BY621

Rozšíření montážní linky pro světlomet Bentley BY621.

  • Investor: Varroc Automotive Systems s.r.o.
  • Místo: Rychvald
  • Doba realizace: 2012

Projekt Bentley BY621 je rozšířením stávající montážní linky ve výrobním závodě Varroc Automotive Systems Rychvald sestávající z 13 samostatných stanic, z nichž 9 je montážních a 4 kontrolní (LED tester, regloskop, kontrola těsnosti a EOL tester). Na lince je instalován systém sběru dat z jednotlivých stanic, na jehož rozšíření se v rámci dodávky firma NUVIA a.s podílela vlastním vývojem, a systém traceability, který kontroluje stav předchozí montážní/kontrolní operace. Tento systém zároveň kontroluje část vstupujících dílců (projektor, řídící jednotka, LED) do montážního procesu.

Firma NUVIA a.s. si na tomto projektu mohla ověřit možnosti výroby více projektů (světlometů) na jedné montážní lince, v tomto případě:

  • Bentley BY624
  • PSA B81
  • Land Rover L538
  • Jaguar X250
  • Jaguar X150
  • Bentley BY621