Facebook LinkedIn YouTube

Linka lepení LED

Linka pro automatickou montáž zdrojů světla.

  • Investor: Automotive Lighting s.r.o.
  • Místo: Střítež u Jihlavy
  • Doba realizace: 2012

Linka pro lepení LED slouží pro automatickou montáž zdrojů světla. Linka je plně automatická, kdy se na vstupu linky založí vstupní díly pro montáž zdrojů světla a na výstupu z linky jsou odebírány hotové a odzkoušené zdroje světla. Tyto zdroje světla jsou následně montovány do celkové montážní sestavy světlometu. Zdrojem světla se rozumí sestava chladiče jako upevňovacího elementu s nalepenými LED čipy a nalepenými deskami plošných spojů s konektory. Zdrojů světla je celkem šest různých typů pro levý či pravý světlomet. Linka je konstruována s ohledem na požadavek rozšiřování pro další typy světlometů a umožňuje její uzpůsobování pro budoucí projekty.

Celková koncepce je navržena tak, že zadní strana linky je určena pro zásobování materiálem a odebírání hotových výrobků, a přední strana slouží pro nastavování linky a servisní přístup. Celá linka se skládá z několika modulů rozdělených s ohledem na jejich funkci, energetické propojení a možnost přepravy.

Jednotlivé procesy linky jsou kontrolovány za pomocí kamer a instalované měřicí technologie zajišťují zkoušení vyrobených kusů.

V tomto projektu se firma NUVIA a.s. mohla seznámit s technologiemi laserového pájení elektricky vodivých spojů a výroby plně LED osazených světlometů a osvojit si technologii lepení elektrotechnických komponent.