Facebook LinkedIn YouTube

Informační systém pro Javys, a. s.

Dodávka informačního systému NuSOFT MBA pro sledování jaderného paliva a materiálů.

  • Zákazník: Javys, a. s.
  • Místo: J. Bottu 2, 917 01 Trnava
  • Pozice: Výhradní dodavatel
  • Realizace projektu: 12/1011 - 12/2013

Popis dodávky:

Informační systém MBA je určen pro evidenci jaderného paliva a materiálů (tj. příjem, odvoz paliva včetně tvorby programu pro odvoz paliva mimo MBA). Informační systém dokáže generovat potřebné dokumenty pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) a Euroatom. MBA obsahuje moduly Transakce, Zprávy, Záznamy, Kartogramy, Korekce a Číselníky. Aplikace je založená na webové platformě.