Facebook LinkedIn YouTube

Informační systém pro Slovenské elektrárne, a.s.

Dodávka informačního systému NuSOFT MBA pro sledování jaderného paliva a materiálů.

  • Zákazník: Slovenské elektrárne, a. s. SE ENEL
  • Místo: Mlýnské nivy 47, 821 09 Bratislava 2
  • Pozice: Výhradní dodavatel
  • Realizace projektu: 07/2009 - 09/2011

Popis dodávky:

Informační systém MBA je určen pro evidenci jaderného paliva a materiálů (tj. příjem, odvoz paliva včetně tvorby programu pro odvoz paliva mimo MBA). Informační systém dokáže generovat potřebné dokumenty pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA) a Euroatom. MBA obsahuje moduly Transakce, Zprávy, Záznamy, Kartogramy, Korekce a Číselníky. Aplikace je založená na webové platformě.