Facebook LinkedIn YouTube

Informační systém MonRaS pro SÚJB

Dodávka a servis informačního systému pro monitorování radiační situace.

  • Zákazník: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
  • Místo: Praha
  • Realizace projektu: od 11/2001

Podpůrný informační systém pro síť včasného zjištění Národního krizového centra SÚJB. Systém je určený pro shromažďování, vyhodnocení a prezentaci dat z radiační monitorovací sítě.