Facebook LinkedIn YouTube

Informační systém NuSOFT INDI pro ČEZ

Dodávka a servis informačního monitorovacího a vyhodnocovacího systému NuSOFT INDI pro ČEZ ICT Services, a. s.

  • Zákazník: ČEZ ICT Services, a. s.
  • Místo: Praha
  • Pozice: Výhradní dodavatel
  • Realizace projektu: od 1998

Podrobný popis dodávky:

Informační systém INDI je určen pro komplexní sledování a hodnocení nastavených indikátorů (ukazatele, meze). Pomocí vhodně nastavených indikátorů a skutečných hodnot lze na manažerské úrovni efektivně sledovat stav plnění mezí a kriterií.

Klíčové vlastnosti: systém pro správu ukazatelů, jednotná databáze všech ukazatelů, komplexní podpora pro sledování ukazatelů, interní dělení ukazatelů (lokality, bloky), podpora kontroly vstupních dat.