Facebook LinkedIn YouTube

Informační systém pro JE v Arménii

Dodávka informačního systému pro JE Metsamor v Arménii.

  • Zákazník: Enconet Consulting Ges mbH
  • Místo: Armenie
  • Pozice: Výhradní dodavatel
  • Realizace projektu: 07/2010 - 02/2014

Podrobný popis dodávky:

Informační systém INDI je určen pro komplexní sledování a hodnocení nastavených indikátorů (ukazatele, meze). Pomocí vhodně nastavených indikátorů a skutečných hodnot lze na manažerské úrovni efektivně sledovat stav plnění mezí a kriterií.

Klíčové vlastnosti: systém pro správu ukazatelů, jednotná databáze všech ukazatelů, komplexní podpora pro sledování ukazatelů, interní dělení ukazatelů (lokality, bloky), podpora kontroly vstupních dat.