Facebook LinkedIn YouTube

Informační systém pro JE Borssele v Nizozemsku

Dodávka informačního systému pro jadernou elektrárnu Borssele.

  • Zákazník: JE Borssele
  • Místo: Zeedijk 32, 4454 PM Borssele, Nizozemsko
  • Pozice: Výhradní dodavatel
  • Realizace projektu: 10/2004 - 12/2013 

Podrobný popis dodávky:

Informační systém INDI je určen pro komplexní sledování a hodnocení nastavených indikátorů (ukazatele, meze). Pomocí vhodně nastavených indikátorů a skutečných hodnot lze na manažerské úrovni efektivně sledovat stav plnění mezí a kriterií.

Klíčové vlastnosti: systém pro správu ukazatelů, jednotná databáze všech ukazatelů, komplexní podpora pro sledování ukazatelů, interní dělení ukazatelů (lokality, bloky), podpora kontroly vstupních dat.