Facebook LinkedIn YouTube

Síť včasného zjištění pro SÚJB

Dodávka a průběžný servis stanic a informačního systému radiačně monitorovací sítě.

  • Zákazník: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
  • Místo: Česká republika
  • Pozice: Výhradní dodavatel
  • Realizace projektu: od 08/2006

Podrobný popis dodávky:

Dodávka a kontinuální servis komponent 56 měřících bodů rozmístěných po území České republiky - měření dávkového příkonu, scintilační spektrometrie, vyhodnocovací jednotky, sběr dat, routery, metrologické stanice, informační a telekomunikační technologie, kalibrace přístrojů.