Facebook LinkedIn YouTube

Informační systém pro STUK

Dodávka informačního systému pro finský úřad pro jadernou bezpečnost.

  • Zákazník: State Office for Nuclear Safety (STUK)
  • Místo: Helsinki, Finland
  • Pozice: Výhradní dodavatel
  • Realizace projektu: 01/2006 - 05/2016  

Podrobný popis dodávky:

Informační systém INDI je určen pro komplexní sledování a hodnocení nastavených indikátorů (ukazatele, meze). Pomocí vhodně nastavených indikátorů a skutečných hodnot lze na manažerské úrovni efektivně sledovat stav plnění mezí a kriterií.

Klíčové vlastnosti: systém pro správu ukazatelů, jednotná databáze všech ukazatelů, komplexní podpora pro sledování ukazatelů, interní dělení ukazatelů (lokality, bloky), podpora kontroly vstupních dat.