Facebook LinkedIn YouTube

Radiometrické přístroje pro JE Kozloduy

Vybavení pro on-site radiometrická měření.

  • Zákazník: JE Kozloduy
  • Místo: JE Kozloduy, 3321 Kozloduy, Bulgaria
  • Pozice: Výhradní dodavatel
  • Realizace: 08/2009 - 09/2010     

Rozsah dodávky:

Dodávka radiometrického vybavení včetně softwaru v rámci vyřazování jaderných bloků. Dodány přístroje pro nízkopozaďová alfa a beta měření včetně souvisejících služeb, dokumentace, typového schválení a zaškolení.