Facebook LinkedIn YouTube

Radiační monitorovací síť Polsko

Vývoj a výroba staniček s měřením dávkového příkonu pro radiační monitorovací síť polské armády - celkem 10 ks stanic včetně softwaru NuSOFT RAMON pro sběr a vizualizaci dat.

Zákazník: Raytech, ul. Wyżynna 8H, 30-617 Kraków, Polsko
Koncový zákazník: Vojenský ústav Polsko
Místo: Polsko
Termín realizace: 07/2014 – 12/2014

 

Předmět dodávky:

Stanice má záložní zdroj napájení, krytí IP67, datalogger s OLED displejem a klávesnicí. Pro měření je použita NUVIA GM sonda speciálně upravená pro tuto zakázku (3 GM trubice pro splnění požadovaných odezev v zadaných rozsazích dávkového příkonu, označení EGM-104, rozsah měření 10 nSv/h - 10 Sv/h).