Facebook LinkedIn YouTube

Radiační síť včasného zjištění v Chorvatsku

Dodávka zařízení na modernizaci systému pro on-line a off-line monitorování radioaktivity prostředí v Chorvatsku při standardních a mimořádných situacích.

  • Zadavatel: Central Finance and Contracting Agency, Ulica grada Vukovara 284, objekt C, 10 000 Záhřeb, Chorvatsko
  • Místo: Chorvatsko
  • Uživatel LOT1: State Office for Radiological and Nuclear Safety, Záhřeb, Chorvatsko, Sanja Krca
  • Uživatel LOT3: Ruđer Bošković Institute, Záhřeb, Chorvatsko, Delko Barisic
  • Doba realizace: 06/2014 – 09/2014

Návrh, výroba, dodávka, montáž, instalace, zajištění stavby, testování, školení a další služby pro monitorování radioaktivity prostředí pomocí monitorovacích stanic s ústřednou a monitorovacím střediskem s HW a SW. Součástí je dodávka alfa spektrometru s šesti měřicími komůrkami pro měření nízkých aktivit včetně ovládacího a vyhodnocovacího SW GAMWIN.

Provoz na solární energii (FV panel + baterie). Kapacita baterií na min. 140 hodin provozu. Bezdrátový (GPRS) přenos dat do monitorovacího centra. Použití vlastních sond NUVIA typu NuEM EGM. Dodávka monitorovacího centra (2 servery v clusteru, databáze - replikace, informační systém IMS/RAMON, export dat do EU databáze EURDEP), záložní GPRS připojení, zálohovací zařízení (LOT1).
Dodávka alfaspektrometru ORTEC Alpha Enssemble a měřicího a vyhodnocovacího SW GAMWIN včetně zaškolení obsluhy (LOT3).

Zařízení a související systémy jsou určeny pro on-a off-line sledování radioaktivity a jaderného znečištění životního prostředí v Chorvatsku (v souladu s článkem 35 Smlouvy o Euratomu).

Rozsah dodávky:

  • 8 autonomních stanic pro měření dávkového příkonu (plně autonomní systémy) na území Chorvatska
  • Vybavení monitorovacího střediska včetně HW a centrální systém pro správu dat RAMON
  • Datová síť (komunikace přes 3G/GPRS)
  • Dodávka alfa spektrometru s šesti měřicími komůrkami pro měření nízkých aktivit včetně ovládacího a vyhodnocovacího SW GAMWIN