Facebook LinkedIn YouTube

Zabezpečení hranic radiačně kontrolovaných pásem

Zvýšení úrovně radiační ochrany v budově, ve které je nakládáno s vysoce radioaktivními vzorky z jaderných elektráren.

  • Zadavatel: ÚJV Řež, a. s.
  • Místo: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká Republika
  • Doba realizace: 06/2013 – 03/2014

Předmět dodávky:

  • Software RMIS - Radiační a monitorovací informační systém – modulový systém pro správu zařízení a z nich naměřených dat v kontrolních bodech, např: měření obdržených dávek, přiřazení elektronických dozimetrů jednotlivým osobám, pohyb osob v kontrolovaných oblastech, video záznamy, přiřazení osobních karet k naměřeným záznamům. Kontrolní body byly logicky rozestavěné po budově tak, aby monitorovaly všechny vstupy a výstupy z kontrolovaných oblastí.
  • SW ISRO - Integrovaný systém Radiační ochrany – nadřazený systém schopný shromažďovat on line data z RMIS, ukládat je a on-line synchronizovat s dalšími vstupy, např: sčítání osobních dávek pro účely pravidelných hlášení státním úřadům, informace z osobního oddělení o školení a lékařských prohlídkách, informace z recepce areálu.
  • Terminál RMIS pro registraci návštěv
  • RMIS pro registraci osobních elektronických dozimetrů (TED)
  • Klíčové boxy, schopné monitorovat pohyb v materiálových vstupech na hranici kontrolovaných pásem
  • Stavební úpravy a instalace zařízení (monitory ruce-nohy, povrchové kontaminace, servery, UPS systémy, čtečky karet, turnikety)