Facebook LinkedIn YouTube

Rekonstrukce polohorkých komor

Dodávka dvou polohorkých komor včetně vybavení zařízením pro experimenty na radioaktivním materiálu, stavebních úprav, montážních prací a poskytnutí servisních služeb.

 • Zákazník: ÚJV Řež, a. s.
 • Místo: Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec, Česká Republika
 • Doba realizace: 10/2013 – 06/2014

Součástí dodávky byla tyto dílčí technologické subdodávky, zařízení a přístroje:

 • Plně mechanické dálkově kopírovací manipulátory typu Master-slave
 • Přímé tyčové manipulátory s nosností až 5 kg Průzory z olovnatého skla o hustotě 5,2 kg/dm3, se stínícím ekvivalentem 240mm Fe pro energie Co60, včetně rámů. 2ks o rozměrech 660x460x320 mm a 4 ks o rozměrech 400x360x320 mm.
 • Elektrojiskrová drátová řezačka v úpravě pro prostředí s ionizujícím zářením.
 • Řezačka umožňuje velmi přesné řezání vzorku kovových materiálů (max. hmotnost 50 kg) ve čtyřech osách, řezání pod úhlem tak, že řezané tvary v horní a spodní rovině jsou odlišné.
 • Vakuová žíhací pec umožňující dlouhodobé teplotní experimenty (100 hod a více, až do teploty 1300 °C) a to buď ve vakuu (cca 5 kPa) anebo pod ochrannou atmosférou inertního plynu v úpravě pro prostředí s ionizujícím zářením.
 • Zařízení pro vysokocyklovou únavu a přípravu únavových trhlin, s testovací frekvencí od 35 do 300 Hz, maximální silovou kapacitou stroje 30 kN, se zabudovanou vysokoteplotní testovací pecí (až do 900 °C) a řídící jednotkou.
 • Dálkově (z operátorovny) i manuálně (v případě výpadku) ovládaný transportér pro převoz ZIZ mezi stávající polohorkou linkou a nově postavenou komorou PHK 9, stíněný 100mm olova. Rozměr vnitřního transportního prostoru 200 x 200 x 180 (š x d x v).
 • Aktivní odsávání v obou polohorkých komorách zajišťující podtlak ve vlastní komoře min. -50 až -100Pa při uvažovaném odsávaném množství Q = 500 m3/h