Facebook LinkedIn YouTube

Reference

Přehled realizovaných zakázek.

30.07.2015

SIMS - Hmotnostní spektrometr sekundárních iontů

Zakázka byla realizována s cílem dodat, nainstalovat, zprovoznit a úspěšně otestovat Hmotnostní spektrometr sekundárních iontů SIMS 7f.

Přečíst více
30.07.2015

Elektrojiskrová řezačka pro ozářená zkušební tělesa

Zakázka byla realizována s cílem nainstalovat, zprovoznit a úspěšně otestovat elektrojiskrovou řezačku pro ozářená zkušební tělesa.

Přečíst více
14.07.2015

Stínění pro radiální kanál reaktoru VR-1

Zakázka byla realizována s cílem zajistit mobilní stínicí demontovatelnou kobku kolem radiálního kanálu školního reaktoru VR-1.

Přečíst více
04.06.2015

Informační systém sledování neshod a událostí

Dodávka nového modulu sledování událostí, jeho rozšíření, dále vytvoření jednotného systému sledování neshod a událostí a školení personálu.

Přečíst více
30.04.2015

Dodávka přenosného rámového monitoru gama záření

Dodávka tří kompletů přenosných rámových monitorů gama záření pro osobní a nákladní auta.

Přečíst více
10.03.2015

Dodávka anaerobních rukavicových boxů

Dodávka 4 kusů anaerobních rukavicových boxů s příslušenstvím.

Přečíst více
28.12.2014

Dodávka 10 ks manipulátorů Master-Slave

NUVIA a.s. realizovala dodávku profesionálně, v předem stanovených termínech a v souladu se všemi technickými a normativními požadavky.

Přečíst více
27.12.2014

Radiační monitorovací síť Polsko

Vývoj a výroba staniček s měřením dávkového příkonu pro radiační monitorovací síť polské armády - celkem 10 ks stanic včetně softwaru NuSOFT RAMON pro sběr a vizualizaci dat.

Přečíst více
28.11.2014

Rekonstrukce polohorkých komor

Dodávka dvou polohorkých komor včetně vybavení zařízením pro experimenty na radioaktivním materiálu, stavebních úprav, montážních prací a poskytnutí servisních služeb.

Přečíst více
29.09.2014

Radiační síť včasného zjištění v Chorvatsku

Dodávka zařízení na modernizaci systému pro on-line a off-line monitorování radioaktivity prostředí v Chorvatsku při standardních a mimořádných situacích.

Přečíst více
05.06.2014

Ispra - destruktivní a nedestruktivní radiologické a radiochemické analýzy

Dokončen dlouholetý kontrakt pro Joint Research Centre v Ispře.

Přečíst více
18.04.2014

Informační systém NuSOFT WASTIS pro SÚRAO

Dodávka informačního systému pro sledování radioaktivních odpadů.

Přečíst více
09.04.2014

Informační systém NuSOFT INDI pro ČEZ

Dodávka a servis informačního monitorovacího a vyhodnocovacího systému NuSOFT INDI pro ČEZ ICT Services, a. s.

Přečíst více
29.03.2014

Dodávka laboratorního vybavení pro IKEM

Vybavení laboratoří pavilonu "Z".

Přečíst více
29.03.2014

Zabezpečení hranic radiačně kontrolovaných pásem

Zvýšení úrovně radiační ochrany v budově, ve které je nakládáno s vysoce radioaktivními vzorky z jaderných elektráren.

Přečíst více
20.02.2014

Informační systém pro JE v Arménii

Dodávka informačního systému pro JE Metsamor v Arménii.

Přečíst více
29.01.2014

Dodávka laboratorního nábytku pro VŠCHT

Dodávka a montáž laboratorního vybavení a nábytku. Rekonstruováno 24 laboratoří.

Přečíst více
27.12.2013

Informační systém pro Javys, a. s.

Dodávka informačního systému NuSOFT MBA pro sledování jaderného paliva a materiálů.

Přečíst více
26.12.2013

Montážní linka PQ26 BRAKE AND ETC

Montážní linka pedálů brzda a plyn na společný základ do vozů koncernu Volkswagen.

Přečíst více
20.12.2013

Informační systém pro JE Cernavoda

Dodávka informačního systému pro jadernou elektrárnu Cernavoda.

Přečíst více
14.12.2013

Síť včasného zjištění pro SÚJB

Dodávka a průběžný servis stanic a informačního systému radiačně monitorovací sítě.

Přečíst více
12.12.2013

Informační systém pro JE Borssele v Nizozemsku

Dodávka informačního systému pro jadernou elektrárnu Borssele.

Přečíst více
25.07.2013

Charakterizace radioaktivních odpadů v JE Rovno na Ukrajině

Dodávka systému pro identifikaci radioizotopů emitujících gama záření.

Přečíst více
27.03.2013

Informační systém pro STUK

Dodávka informačního systému pro finský úřad pro jadernou bezpečnost.

Přečíst více
21.12.2012

Montážní linka Bentley BY621

Rozšíření montážní linky pro světlomet Bentley BY621.

Přečíst více
19.12.2012

Informační systém NuSOFT WASTIS pro ÚJV Řež

Dodávka informačního systému pro sledování radioaktivních odpadů.

Přečíst více
14.11.2012

Linka lepení LED

Linka pro automatickou montáž zdrojů světla.

Přečíst více
31.08.2012

PET centrum

Generální dodávka technologie PET centra.

Přečíst více
13.04.2012

Charakterizace radioaktivního materiálu na ETE a EDU

Dodávka měřicí aparatury a služeb pro výstupní kontrolu všech odpadů jaderných elektráren.

Přečíst více
13.10.2011

Modernizace laboratoří pro Univerzitu obrany

Dodávka radiochemických a radiometrických laboratoří do Vyškova.

Přečíst více
17.08.2011

Informační systém pro Slovenské elektrárne, a.s.

Dodávka informačního systému NuSOFT MBA pro sledování jaderného paliva a materiálů.

Přečíst více
31.05.2011

Charakterizace radioaktivních odpadů v moskevském regionu

Asistence pro NPO RADON při nakládání s radioaktivními odpady v moskevském regionu.

Přečíst více
18.11.2010

Radiometrické přístroje pro JE Kozloduy

Vybavení pro on-site radiometrická měření.

Přečíst více
24.09.2010

Charakterizace radioaktivních odpadů v Rumunsku

Dodávka měřicích přístrojů a technická podpora.

Přečíst více
09.04.2009

Informační systém MonRaS pro SÚJB

Dodávka a servis informačního systému pro monitorování radiační situace.

Přečíst více
13.12.2007

Laboratorní vybavení pro Ústav molekulární genetiky

Dodávka a instalace laboratorních systémů a přístrojů v novém komplexu ÚMG AV ČR.

Přečíst více