Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Laboratorní vybavení a příslušenství

Digestoře, bezpečnostní kabinety, laminární boxy a kompletní nábytkové vybavení laboratoří.

Laboratorní digestoř

Laboratorní dvouplášťové digestoře NUVIA slouží k odtahu nebezpečných výparů a plynů z pracovního  prostoru  digestoře  při  náročných  chemických  procesech  a  při  manipulaci s agresivními chemikáliemi. Je určena pro práce v radiochemických a chemických laboratořích.

Digestoře NUVIA jsou vyrobeny v souladu s normou ČSN EN 14175 a splňují směrnice 2006/95/ES nízké napětí a 2004/108/ES elektromagnetická kompatibilita.

 

Laminární box je určený pro čištění vzduchu při mikrobiologických, biotechnologických a biochemických pracích a testech v laboratořích.

 

Bezpečnostní kabinet je určený pro uskladnění hořlavých, korozivních a nebezpečných chemikálií.

 

Laboratorní a kancelářský nábytek

NUVIA nabízí zakázkové vybavení laboratoří včetně návrhu a instalace. Konkrétní provedení jsou vytvářena na základě požadavků zákazníka.