Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Stínění radiace

NUVIA nabízí řešení pro stínění všech známých druhů záření.

NuRAD 8200 - kompozitní betonové stínění

NuRAD 8200 je univerzální modulární stínicí systém.

Varianty:

 • LB 235 – nízkopozaďový stínicí materiál
 • HD 235 – klasický beton – hustota 2350 kg/m3
 • HD 350 – vysokohustotní beton – hustota 3500 kg/m3
 • HD 400 – vysokohustotní beton – hustota 3900 kg/m3
 • HD 500 – vysokohustotní beton – hustota 5000 kg/m3

Všechny varianty jsou dostupné také ve verzi s borem pro stínění neutronů - obsah boru
je v rozsahu 1 - 5 %.

Vlastnosti:

 • Bezolovnatý těžký stínicí materiál
 • Demontovatelná konstrukce
  • Řešení pro změny spektra u stávajících zařízení
  • Umožňuje sendvičovou konstrukci z vrstev různých vlastností
  • Možnost montáže velkých bloků
 • Vyztužení
  • Vyšší pevnost a stabilita
  • Vyšší suché konstrukce
  • Řešení požadavků v oblastech postihovanými zemětřeseními
 • Speciální tvar "waveblock"
 • Jednoduchá manipulace se speciálními manipulátory

NuLAB BOX - olověné stínění

Stínění proti ionizujícímu záření na bázi olova vhodné ke stínění detekčních systémů nebo pro měření vzorků v laboratoři.