Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Radiometrický analyzátor proudící tekutiny

MKP je radiometrický analyzátor umožňující sledovat buď aktivitu, nebo okamžité hodnoty měrné hustoty libovolné směsi proudící měřenou potrubní trasou.

Základní princip měření

Zařízení může pracovat v ručním nebo automatickém režimu. V případě automatického režimu, měření probíhá v definovaných pozicích s automatickým posunem detekční části (kolimátor – detektor – RN zdroj) vůči měřenému potrubí. Počet definovaných pozic je libovolný, uživatelsky nastavitelný, včetně definování délky měření v každé měřené pozici. Po změření všech zadaných pozic systém provede vyhodnocení, uložení výsledků a vytvoření protokolů z měření.