Facebook Google+ Twitter LinkedIn YouTube

Systém pro měření odpadů NuWM GAMS 4

Plně automatický systém pro měření radioaktivního obsahu odpadů (detekce nízkých aktivit) založený na třech HPGe detektorech.

Zařízení je určeno pro měření aktivit radionuklidů v materiálech, předmětech a látkách uložených v sudech MEVA typ 0491 (dále vsázka). Naměřené hodnoty slouží k deklaraci obsahu radionuklidů pro další nakládání s těmito obalovými soubory.

Pomocí spektrometrů s HPGe detektory jsou v měřených vzorcích identifikovány radionuklidy emitující záření gama a programem GAMWIN nebo GammaVision a GAMS 04 jsou stanoveny aktivity těchto detekovaných radionuklidů. Naměřené hodnoty z jednotlivých tras jsou porovnány a je posuzována homogenita měřeného vzorku z hlediska rozložení aktivity. Veškerá data (výsledky analýz, diagnostická data...) jsou uložena v databázi ORACLE XE.